Varstvo osebnih podatkov

OSNOVNI POVZETEK

Podjetje STREFA s.r.o. obdeluje vaše osebne podatke, ker so ti potrebni za izpolnitev pogodbe z vami o prodaji blaga (oz. za izvedbo ukrepov, ki so bili sprejeti pred sklenitvijo take pogodbe), ter nadalje obdeluje vaše osebne podatke, ki so potrebni za izpolnjevanje javnih obveznosti te družbe.

  1. IDENTITETA ADMINISTRATORJA IN KONTAKTNI PODATKI

1.1. Upravljavec vaših osebnih podatkov je trgovsko podjetje STREFA s.r.o., s registriranim sedežem V Aleji 151, 54101 Trutnov, identifikacijska številka: 28780965, vpisano v poslovni register, ki ga vodi deželno sodišče v Hradec Králové, oddelek C, datoteka 26930 (v nadaljevanju v nadaljevanju "skrbnik").

1.2. Kontaktni podatki skrbnika so naslednji: naslov za dostavo V Aleji 151, 54101 Trutnov, e-naslov obchod@strefa.cz, telefon +420 774 44 88 66

1.3. Upravljavec nima imenovane pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov.

  1. PRAVNA PODLAGA OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

2.1. Pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov je dejstvo, da je ta obdelava potrebna za:

2.1.1. izpolnitev pogodbe med vami in upravljavcem ali za izvajanje ukrepov s strani upravljavca pred sklenitvijo take pogodbe v smislu črke 1. odst. b) Uredba 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu fizičnih oseb v zvezi z obdelavo osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (splošna uredba). o varstvu osebnih podatkov) (v nadaljevanju »uredba«);

2.1.2. izpolnjevanje zakonskih obveznosti, ki veljajo za upravitelja, v smislu črke 1. odst. 6. člena c) ureditev, zlasti izpolnjevanje obveznosti, ki jih upraviteljem nalagajo splošno zavezujoči pravni predpisi, zlasti Zakon št. 235/2004 Zb. o davku na dodano vrednost, kakor je bil spremenjen, Zakon št. 586/1992 Zb. o davkih od dohodek, kakor je bil spremenjen, in Zakon št. 563/1991 Coll. o računovodstvu, kakor je bil spremenjen.

  1. NAMEN OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

3.1. Namen obdelave vaših osebnih podatkov je izpolnitev pogodbe med vami in upravljavcem, vključno z dobavo blaga in poravnavo pravic iz naslova odgovornosti za napake, ali izvedba ukrepov s strani upravljavca pred sklenitvijo take pogodbe, ter izpolnjevanje s tem povezanih javnopravnih obveznosti upravnika.

3.2. Samodejnega individualnega odločanja upravljavca v smislu 22. člena Uredbe ni.

  1. OBDOBJE SHRANJEVANJA OSEBNIH PODATKOV

4.1. Vaše osebne podatke bomo obdelovali za čas trajanja učinkov pravic in obveznosti iz pogodbe ter za obdobje, ki je potrebno za namene arhiviranja po ustreznih splošno zavezujočih zakonskih predpisih, vendar ne dlje kot za obdobje, ki ga določajo splošno zavezujoči pravni predpisi. .

  1. DRUGI PREJEMNIKI OSEBNIH PODATKOV

5.1. Drugi prejemniki vaših osebnih podatkov bodo špediterji in druge osebe, ki sodelujejo pri dobavi blaga ali realizaciji plačil na podlagi kupoprodajne pogodbe ter osebe, ki upravljavcu zagotavljajo tehnične storitve v zvezi z delovanjem spletne trgovine, vključno z delovanje programske opreme in shranjevanje podatkov. Drugi prejemniki vaših osebnih podatkov bodo BSSHOP s.r.o.

5.2. Prejemniki vaših osebnih podatkov, ki se obdelujejo za namene izpolnjevanja obveznosti iz zakonskih predpisov, so lahko tudi organi finančne uprave ali drugi pristojni organi v primerih, ko upravljavci predpisujejo splošno zavezujoče pravne predpise.

5.3. Upravljavec ne namerava posredovati vaših osebnih podatkov v tretjo državo (državo izven EU) ali mednarodno organizacijo.

  1. PRAVICE POSEBNEGA PODATKA

6.1. Pod pogoji iz uredbe imate pravico od upravljavca zahtevati dostop do vaših osebnih podatkov, pravico do popravka ali izbrisa vaših osebnih podatkov ali omejitve njihove obdelave, pravico do ugovora zoper obdelavo vaših osebnih podatkov. , in pravica do prenosljivosti vaših osebnih podatkov.

6.2. Če menite, da je obdelava vaših osebnih podatkov kršila ali krši uredbo, imate med drugim pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu.

6.3. Osebnih podatkov niste dolžni posredovati. Posredovanje vaših osebnih podatkov je nujen pogoj za sklenitev in izpolnjevanje pogodbe in brez posredovanja vaših osebnih podatkov s strani upravljavca ni mogoča sklenitev pogodbe ali njeno izpolnjevanje.

Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Podrobne nastavitveSprejmi vse piškotke