Pogoji

1. Kontaktni podatki prodajalca

STREFA s.r.o.

V Aleji 151, 541 01 Trutnov, Czech Republic

IČ: 28780965 ; DIČ: CZ28780965

2. Dostava blaga

Prodajalec bo kupcu dobavil blago v celoti, najkasneje v 5 dneh po potrditvi naročila, razen če za posamezno blago ne določi drugačen dobavni rok. Če je blago navedeno kot "na zalogi", bo prodajalec blago odpremil najkasneje v dveh delovnih dneh. Kupec je dolžan blago prevzeti in plačati. Kupcu svetujemo, da blago ob prevzemu preveri.

Prodajalec bo kupcu poslal dokumente za blago, predvsem davčne dokumente, potrdila in potrdila, takoj po prevzemu blaga, najkasneje v dveh dneh od dneva, ko potrošnik prevzel blago.

Cena in način dostave (informacije o pošiljanju in plačilu)

3. Preklic naročila in odstop od pogodbe

Kupec lahko odstopi od pogodbe v 14 dneh od prevzema blaga ali zadnjega dela dobave, ne glede na način prevzema blaga ali plačila. Naveden rok je namenjen temu, da se kupec v razumnem obsegu seznani z naravo, lastnostmi in funkcionalnostjo blaga.

Kupec ima pravico do odstopa od pogodbe kadarkoli pred odpremo blaga.

Odstop od pogodbe kupec v 14 dneh pošlje ali posreduje prodajalcu. Kupcu ni treba navesti razloga za odstop od pogodbe. Za lažjo komunikacijo je priporočljivo navesti datum nakupa ali številko pogodbe/prodajnega dokumenta, bančne podatke in izbrani način vračila.

Prodajalec je dolžan vrniti kupcu znesek, ki v celoti ustreza ceni blaga in plačanim stroškom njegove dostave v 14 dneh od odstopa od pogodbe, v na isti način, kot je prejel plačilo od kupca. Če prodajalec v okviru določenega načina dostave blaga ponudi več možnosti, je dolžan kupcu zamenjati najcenejšo med njimi. Najkasneje v istem roku je kupec dolžan kupljeno blago poslati ali izročiti prodajalcu. Blago mora biti vrnjeno prodajalcu (ne za plačilo po povzetju) popolno, po možnosti v originalni embalaži in ne sme imeti znakov obrabe ali poškodb. Stroške vračila blaga krije kupec.

Če kupec vrne blago osebno v prostorih prodajalca, bo prodajalec kupcu vrnil zgoraj navedena plačila v 7 dneh po odstopu od pogodbe.

Če je vrnjeno blago poškodovano zaradi kupčeve kršitve obveznosti, ima prodajalec pravico do kupca uveljavljati odškodninski zahtevek za zmanjšanje vrednosti blaga. in ga prištejte k vrnjenemu znesku.

4. Poravnava pritožb

Kupec je dolžan po odkritju pomanjkljivosti brez nepotrebnega odlašanja vložiti reklamacijo pri prodajalcu ali pooblaščeni osebi za popravilo. Če to stori pisno ali elektronsko, naj priloži svoje kontaktne podatke, opis okvare in zahtevo za način obravnave reklamacije.

Kupec je dolžan ob prijavi napake oziroma brez nepotrebnega odlašanja po obvestilu o napaki obvestiti prodajalca, za katero pravico se je odločil. Sprememba izbire brez soglasja prodajalca je možna le, če je kupec zahteval popravilo napake, za katero se izkaže, da je nepopravljiva.

Če kupec ne izbere svoje pravice iz naslova bistvene kršitve pogodbe pravočasno, ima enake pravice kot iz naslova nebistvene kršitve pogodbe.

Kupec je dolžan dokazati nakup blaga (zaželeno z dokazilom o nakupu). Rok za obravnavo reklamacije začne teči od predaje/dostave blaga prodajalcu ali na mesto, namenjeno popravilu. Blago naj bo med transportom zapakirano v ustrezno embalažo, da se ne poškoduje, mora biti čisto in popolno.

Prodajalec je dolžan o reklamaciji odločiti brez odlašanja, najkasneje v treh delovnih dneh, oziroma o tem, da je za odločitev potrebna strokovna presoja. Informacija o potrebi po strokovni presoji bo kupcu sporočena v tem roku. Prodajalec bo reklamacijo, vključno z odpravo napake, obravnaval brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje v 14 dneh od njene vložitve, razen če se kupec pisno dogovorita za daljši rok. Po preteku tega roka ima kupec enake pravice, kot če bi šlo za bistveno kršitev pogodbe.

Če prodajalec noče odpraviti napake na artiklu, lahko kupec zahteva primeren popust ali odstopi od pogodbe.

Garancijski rok se podaljša za čas od vložitve reklamacije do njene poravnave oziroma do trenutka, ko je bil kupec dolžan artikel prevzeti. V primeru menjave blaga ali njegovega dela velja odgovornost prodajalca, kot če bi šlo za nakup novega blaga ali njegovega dela.

Če statusa obravnave reklamacije ni mogoče spremljati preko spleta, se prodajalec zavezuje, da bo kupca o obravnavi reklamacije glede na njegovo zahtevo obveščal po elektronski pošti. ali prek SMS-a.

V primeru upravičene reklamacije je kupec upravičen do povrnitve nastalih stroškov.

Prodajalec se zavezuje, da bo reklamacijo za potrebno blago (otroški vozički, medicinski pripomočki ipd.) vključno z odpravo napake obravnaval brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje v 14 dneh od njene prijave. , razen če se kupec in kupec pisno dogovorita za daljši rok. Lahko pa zagotovi nadomestni izdelek za čas trajanja zahtevka.

5. Ochrana osobních údajů

Kupec se strinja, da posredovane osebne podatke prodajalec obdeluje in hrani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (št. 101/2000 Zb.) za namene izpolnitev predmeta pogodbe. Kupec ima pravico biti obveščen o tem, katere podatke o njem hrani prodajalec in ima pravico te podatke spremeniti ali pisno izraziti nestrinjanje z njihovo obdelavo. Nadzor nad varstvom osebnih podatkov izvaja Urad za varstvo osebnih podatkov.

Prodajalec se zavezuje, da osebnih podatkov kupca ne bo posredoval tretjim osebam, razen pogodbenemu prevozniku, za namen dostave blaga.

Prodajalec omogoča nakup brez registracije, podatke neregistriranih kupcev pa bo uporabljal izključno za izpolnjevanje predmeta pogodbe, ne pa v marketinške ali poslovne namene.

Prodajalec ima pravico pošiljati lastna reklamna sporočila kupcu le, če jih kupec aktivno zahteva in le dokler kupec prodajalcu ne sporoči, da jih ne želi več pošiljati.

Kupec lahko brez kakršnih koli stroškov obvesti na elektronski naslov, pridobljen v zvezi z izvedbo pogodbe.

6. Drugo

Za namene teh pogojev je kupec potrošnik, ki je oseba, ki za razliko od prodajalca ne deluje v okviru svoje poslovne dejavnosti oz. samostojnega opravljanja svojega poklica pri sklepanju in izpolnjevanju pogodbe.

V smislu teh pogojev je prodajalec podjetnik, ki za razliko od kupca deluje v okviru svoje poslovne dejavnosti ali v okviru samostojnega izvajanja svojega stroka pri sklepanju in izpolnjevanju pogodbe.

Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Podrobne nastavitveSprejmi vse piškotke